hosting.kiev.ua / промосайт услуги

Хостинг в Киеве

Поддержка с 10 до 18 (Пн - Пт)
+380 44 3611285
Онлайн поддержка клиентов
24 часа
365 дней
на главную
Сервисное соглашение

Сервисное соглашение

.REDO (Виконавець) та Власник Персонального рахунку .REDO (Замовник) укладають цю Сервісну угоду (надалі Договір) на надання послуг. Ця Сервісна угода регламентує надання послуг Замовнику, та є Публічним договором, згідно Законодавства України, та вступає до дії після сплати рахунку за посулги Виконвцем.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністратор домену .UA - Особа, що здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних імен українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену .UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції. Адреса сайту Адміністратору домену .UA http://hostmaster.net.ua
Адміністратор домену - Особа, або декілька осіб, або державний орган, який здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, реєстру певного домену в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.
Реєстратор- Суб'єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним Договором між ним та Адміністратором, здійснює надання послуг, необхідних для технічного забезпечення делегування та функціонування доменних імен, невизначеному колу осіб (Реєстрантів). Виконавець є Реєстратором на підставі партнерських договорів з Адміністраторами доменів або їх представниками.
Реєстрант доменного імені - Фізична або юридична особа, яка названа як власник домену при реєстрації доменного імені Замовником.
Домен - Літерне позначення певної ієрархічної області у мережі Інтернет.
Доменне ім’я - Літерне позначення певної ієрархічної області у мережі Інтернет, яке є унікальним.
Послуги хостингу - До послуг хостингу може бути віднесено технічну підтримку доменних імен Замовника на серверах Виконавця, обслуговування електронної пошти доменних імен Замовника, розміщення сайтів Замовника, надання в оренду певного місця на жорстких дисках Виконавця, та можливість використання Замовником певних Інтернет-технологій на серверах Виконавця на заздалегідь визначений термін.
IDN доменні імена (Internationalized Domain Names, Інтернаціоналізовані доменні імена) - Доменні імена, що містять символи не латинського алфавіту, для перетворення яких в латинські символи використовується кодування PUNYCODE. Реєстрація (делегування) доменного імені - Послуга, або сукупність послуг, які спрямовані на створення нового доменного імені, та які здійснює (за замовленням та в інтересах Реєстранта) Реєстратор, результатом якої є закріплення за Реєстрантом на заздалегідь визначений термін права на використання відповідного доменного імені.
Подовження доменного імені- Подовження раніше зареєстрованого (делегованого) доменного імені на новий заздалегідь визначений термін.
Регламент реєстрації доменних імен, правила доменних зон - Опис процедур делегування, подовження, умов використання доменних імен, який визначається Адміністратором домену та публічно розташований в мережі Інтернет на сайтах Адміністраторів доменів.
Судові спори щодо доменних імен - Вид судових спорів, що регулюється відповідним законодавством та у яких не може брати участь у якості сторони ані Реєстратор домену, ані Адміністратор домену .UA
Блокування доменного імені - Технічне унеможливлення використання доменного імені в мережі Інтернет. Виконується Реєстратором та/або Адміністратором домену шляхом застосування відповідних технічних засобів.
Ліцензіат - Особа, якій Правовласником (Ліцензіаром) надане право використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки), на підставі Ліцензійного договору (Ліцензія), що зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Такий Ліцензійний договір повинен містити умову про передачу права на використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг (торговельної марки) у доменних іменах, або зазначення що право на реєстрацію (делегування) доменного імені передається за ліцензійним договором.
Правовласник - Фізична або юридична особа, яка за українським законодавством, має відповідні права на використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки) або добре відомого знаку в Україні, що діють на території України.
Персональний рахунок Замовника - Комплекс програмного забезпечення Виконавця, який надається у тимчасове використання Замовнику.

WHOIS – сукупність баз даних щодо доменних імен, яка містить інформацію про дату створення, останньої зміни, терміну дії доменних імен, а також інформації щодо власників доменних імен. Регламенти роботи сервісу WHOIS українських доменних імен викладені за посиланням (https://hostmaster.ua/services/)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності до умов цього Договору, Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе зобов’язання провести реєстрацію або подовження доменних імен Замовника в мережі Інтернет та/або виконати послуги хостингу, надалі - «Послуги», перелік та термін використання яких визначається у відповідній(их) угоді(ах) до цього Договору, а Замовник сплатити та прийняти надані Послуги. Замовнику надається Персональний рахунок, використовуючи який Замовник самостійно проводить настройку DNS-конфігурації доменних імен, встановлення програмного забезпечення сайтів, створення та модифікації баз даних, створення поштових акаунтів.

1.2. Після завершення терміну дії послуги, її надання буде повністю або частково виключено Виконавцем. Виконавець може передавати послуги іншим особам або видаляти їх з реєстру WHOIS після закінчення граничних термінів зазначених у п. 1.3.

1.3. Замовник може подовжувати Послуги, зазначені у п.1.1. цього Договору, у випадку якщо оплата за таке подовження поступила на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше, ніж:
1.3.1. На 28 добу після завершення терміну дії послуги для доменів .UA– при цьому термін дії Свідоцтва на знак для товарів та послуг Правовласника (та Ліцензійного договору, якщо Реєстрантом доменного імені є Ліцензіат), на підставі якого делеговане дане доменне ім’я має бути довший, ніж термін подовження такого доменного імені.
1.3.2. На 28 добу після завершення терміну дії послуги для доменів .COM.UA, .KIEV.UA, .ІN.UA, .CO.UA, .BIZ.UA, .ORG.UA, .NET.UA, .CRIMEA.UA, .CK.UA, .CHERKASSY.UA, .CV.UA, .CHERNOVTSY.UA, .LUTSK.UA, .DP.UA, .DNEPROPETROVSK.UA, .DN.UA, .DONETSK.UA, .LVIV.UA, .IF.UA, .IVANO-FRANKIVSK.UA , .KH.UA, .KHARKOV.UA, .SEBASTOPOL.UA, .KM.UA, .KHMELNITSKIY.UA, .KR.UA, .KIROVOGRAD.UA, .SUMY.UA, .LG.UA, .LUGANSK.UA , .MK.UA, .NIKOLAEV.UA, .VOLYN.UA, .OD.UA, .ODESSA.UA , .PL.UA, .POLTAVA.UA, .YALTA.UA, .RV.UA, .ROVNO.UA, .TE.UA, .TERNOPIL.UA, .UZ.UA, .UZHGOROD.UA , .VN.UA, .VINNICA.UA, , .ZP.UA, .ZAPORIZHZHE.UA, .KS.UA, .KHERSON.UA., .RU., будь-яких послуг хостингу.
1.3.3. За 30 діб до завершення дії послуг для доменів .DE, .AM
1.3.4. За 4 доби до завершення дії послуг для доменів .EU
1.3.5. На 14 добу до завершення терміну дії всіх інших всіх інших послуг, які надаються Замовнику Виконавцем, але не наведені в пп. 1.3.1. – 1.3.4.

1.4. Замовник може подовжувати Послуги, зазначені у п.1.1. цього Договору і після спливання термінів п.1.3. за спеціальними договірними цінами, які встановлюються Виконавцем окремо. Можливість подовження Послуг та їх вартість регламентується окремою угодою до даного договору.

1.5. Послуги з реєстрації доменних імен, подовження доменних імен, виконуються Виконавцем та надаються Замовнику відповідно до Правил доменів, викладених на сайтах Адміністраторів доменів на момент надання послуги.

1.6. Послуги з реєстрації доменних імен домену UA та IDN доменних імен домену UA, подовження доменних імен домену UA та подовження IDN доменних імен домену UA виконується Виконавцем та надаються Замовником відповідно до Правил та Регламентів, опублікованих на сайті Адміністратору домену UA (https://hostmaster.ua/policy/ та https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua) на момент надання таких послуг.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг Виконавця (із проведення реєстрації або подовження терміну реєстрації) визначається у відповідних угодах до цього Договору, які являються його невід’ємними частинами, та складають разом із ним єдиний документ.

2.2. Замовник здійснює попередню оплату в розмірі 100% вартості Послуг Виконавця в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, на підставі рахунка виданого Виконавцем. Рахунки на нові та існуючи послуги формуються Замовником самостійно на сайті Виконавця (http://redo.com.ua). Попередня оплата за послуги не повертається у разі, якщо Замовник відмовляється від послуг.

2.3. Факт належного виконання Сторонами своїх зобов’язань підтверджується підписанням Акту виконаних робіт (наданих послуг).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право отримувати від Виконавця безкоштовні консультації щодо використання послуг, зазначених у п.1.1. даного Договору в системі автоматизованої технічної підтримки на сайті Виконавця. За телефоном або при відвідуванні офісу надаються консультації виключно щодо фінансових та організаційних питань.

3.2. Замовник зобов’язаний надавати повну, правдиву і достовірну інформацію, щодо власника доменного імені. Замовник зобов’язаний підтримувати актуальність щодо такої інформації протягом всього терміну користування послугами, шляхом самостійного оновлення даних на Персональному рахунку Замовника на сайті Виконавця. Актуальність даних зареєстрованих UANIC / EUNIC контактів Замовник підтримує самостійно на сайтах http://hostmaster.ua та http:// eunic.net.ua

3.3. Замовник погоджується з правилами доменів та зобов’язується їх виконувати, а також з тим, що інформація п. 3.2. буде доступна в мережі Інтернет в базі WHOIS. Зміна контакної інформації щодо власників домену, або встановлення власника домену, якщо ця інформація не була наданно клієнтом в момент реєстрації у домених зонах .EU та *.UK є платною операцією. Вартість кожної такої операції дорівнює вартості реєстрації / подовження відповідного домену на 1 рік, та сплачується Замовником перед тим, як ця операція буде проведена Виконавцем. Зміна реєстратора в доменах *.UK виконується Замовником самостійно без участі Виконавця. Якщо Замовник доручає Виконавцю провести зміну реєстратора для домену *.UK, така операція сплачується додатково у розмірі вартості вартості реєстрації / подовження відповідного домену на 1 рік.

3.4. Замовник, у разі реєстрації доменного імені другого рівня в домені .UA, зобов’язується надати Виконавцю у десятиденний термін від дати реєстрації домену всі належно оформлені документи (нотаріально завірену копію Свідоцтва на знак для товарів та послуг (ТМ) та / або нотаріально завірену копію ліцензійного договору) , які дають йому право на використання послуги. У разі закінчення терміну дії Свідоцтва на знак для товарів та послуг (ТМ), згідно яким було делеговано доменне ім’я другого рівня .UA, не пізніше ніж у 15-денний строк від дати закінчення терміну дії Свідоцтва на знак для товарів та послуг (ТМ) , надати нотаріально засвідчену копію доповнення до Свідоцтва на знак для товарів та послуг (ТМ) з зазначенням відомостей про продовження строку його дії.

3.5. Замовник має право у будь-якій момент припинити користування послугами за власним бажанням. Попередньо сплачені відповідно до п.2.2. кошти не повертаються.

3.6. Замовник може переносити (трасферувати) власні доменні імена до іншого Реєстратора у будь-який момент за власним бажанням, у разі якщо в момент переносу (трансферу) за такі послуги у Замовника немає заборгованості та попередньо сплачений термін дії таких послуг не закінчився. Виконавець надає при цьому Замовнику всю необхідну консультаційну та технічну підтримку, необхідну для переносу (траснфера) доменних імен. Для отримання коду аутентифікації трансферу та дозвілу на трансферну операцію Замовник надає заяву встановленого зразка, яка підтверджена копією паспорта реєстранта домену (для фізичних осіб) або печаткою (для юридичних осіб).
Трансфер доменного імені неможливий, у наступних випадках:
- доменне ім’я створено менш ніж за 60 діб до виконання трансферної процедури;
- строк реєстрації доменного імені закінчується менш ніж 17 діб до виконання трансферної процедури;

3.7. Замовник має право змінювати особу, яка зазначена власником доменного імені. При цьому Виконавець має право вимагати від Замовника письмової заяви власника, копій паспорта тощо, необхідні для авторизації особи.

3.8. Замовник погоджується з тим, що Виконавець та Адміністратори домену .UA, Адміністратори доменів не можуть бути залучені у якості Сторони у судових спорах щодо будь-якого доменного імені.

3.9. Замовник зобов’язується дотримуватися законодавства України при користуванні послугами. Крім того, Замовник зобов’язується не використовувати послуги для наступних дій: розсилка небажаних email повідомлень без згоди адресатів (СПАМ); публікація інформації, що порушує авторські права третіх осіб; публікація інформації щодо торгівлі людьми, зброєю, наркотичними речовинами; публікація інформація порнографічного характеру; публікація інформації, яка може призвести до етнічних або релігійних конфліктів.

3.10. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику послуги в повному обсязі та належним чином у відповідності до умов даного Договору. Для використання послуг Замовнику надається Персональний рахунок Замовника.

3.11. Виконавець має право тимчасово припинити надання деяких послуг в зв’язку з техніко-профілактичними роботами.

3.12. Виконавець має право проводити реєстрацію доменного ім’я тимчасово на власні реквізити, якщо замовником не надані неохідні документи, які дозволяють йому реєструвати домен згідно Правил домену. Після надання Замовником необхідних документів Виконавець оновлює реєстраційні дані.

3.13. Виконавець, Адміністратор домену .UA, Адміністратори доменів не несуть ніякої відповідальності щодо використання або невикористання, або не правомірного використання послуг Замовником, у тому числі перед третіми сторонами, а також щодо порушенням Замовником будь-яких прав третьої сторони.

3.14. Виконавець має право без погодження з Замовником припинити надання послуг (відключити хостинг, блокувати доменні імена) у разі порушення Замовником умов даного Договору або на виконання судового рішення. При цьому делегування доменного імені може бути відмінено у термін та за процедурою встановленою Регламентами реєстрації доменних імен, правилами доменних зон.

3.15. Виконавець має право обмежити використання послуги хостингу у межах 10% завантаження серверу, на якому безпосередньо надається така послуга.

3.16. Замовник надає згоду на обробку персональної інформації Виконавцем (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну та видалення, використання, розповсюдження, знеособлювання, блокування). Метою використання персональних даних та їх наступної обробки є отримання Замовником послуг Виконавця. Виконавець зобов’язується вести обробку персональних даних відповідно до діючого законодавства України про захист персональних даних. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право знеособити його персональні дані для передачі (у тому числі трансграничної) іншим суб’єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Замовник погоджується, що Виконавець має право передати його персональні дані іншим суб’єктам ринку реєстрації доменних імен у відкритому (не знеособленому) вигляді.

3.17. Замовник має право у будь-якій момент відізвати дозвіл згоди на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю доручення у простій письмовій формі на поштову адресу Виконавця. У разі отримання такого доручення Виконавець має право припинити надавання послуг Замовнику, а саме припинити виконання даного Договору та видалення (припинення реєстрації) доменного імені.

3.18. Замовник, укладаючи цей Договір, доручає Виконавцю як Реєстратору опублікувати власні персональні дані в базах даних відповідних сервісів в відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб та доменів. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору та/або Адміністратору домену, у разі якщо та чи інша операція з доменним іменем потребує ідентифікації Замовника як власника (Реєстранта) доменного імені.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності до положень діючих актів законодавства України.

4.2. Сторона, яка порушила умови цього Договору несе відповідальність виключно за наявності її вини (умислу або необережності).

4.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно у межах суми, сплаченої Замовником Виконавцю за послуги, зазначених у діючий угоді (п.1.1.).

4.4. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами по даному Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, при недосягненні згоди – у порядку передбаченому діючими актами законодавства України.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір діє з дня його підписання до повного виконання Сторонами прийнятих на себе по ньому зобов’язань.

5.2. Дія цього Договору припиняється в разі не укладання Сторонами відповідних(ої) угод(и), передбачених п. 1.1. цього Договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони підписанням цього Договору підтверджують, що його представники мають повний обсяг повноважень необхідний для укладання цього Договору.

6.2. З питань, що прямо не врегульовані умовами цього Договору Сторони керуються діючими актами законодавства України.

6.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору, щодо правил та обмежень використання послуг без погодження з Замовником.

6.4. З моменту підписання Сторонами даного Договору всі попередні домовленості втрачають юридичну силу.

6.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

Платежі за послуги .REDO можуть приймати такі суб’єкти підприємницької діяльності:

ПП «РУЛЕЗ»
ЄДРПОУ 30782551

Юридична адреса: вул. Кіквідзе, 18А, м. Київ, 01103
Поштова адреса: вул. Антонова, 5, оф. 528, м. Київ, 03186

Р/р № 26003060254012 в Філія "Розрахунковий центр" Приватбанку МФО   320649,

тел. (044) 361-1285
e-mail : support@redo.com.ua

Платник єдиного податку за ставкою 5%. Cвідоцтво А 553069 від 01.01.2013 р.

ФОП Мінеєв Я.В.
ЄДРПОУ: 2802712871
Р/р №: 26007052604278 в Філія "Розрахунковий центр" Приватбанку МФО 320649
Свідоцтво платника єдиного податку A 278752 від 1 січня 2012 року
 

от 41.58
грн/мес.
Сайтов Неограничено
E-mail Неограничено
Базы MySQL Неограничено
PHP 5.2-7.3
Место на диске 1500 МБ
от 99.92
грн/мес.
Сайтов Неограничено
E-mail Неограничено
Базы MySQL Неограничено
PHP 5.2 - 7.3
Место на диске 10000 МБ
от 8.33
грн/мес.
Сайтов Неограничено
E-mail Неограничено
Базы MySQL Неограничено
PHP 5.2-7.3
Место на диске 200 МБ
от 49.25
грн/год
Способы оплаты
VISA Mastercard Приват 24 Webmoney

Яндекс.Метрика